Blog

Bán lẻ và Powell Đặt Loonie và Greenback vào trọng tâm

Bán lẻ và Powell Đặt Loonie và Greenback vào trọng tâm

Thị trường chắc chắn có vẻ hơi rủi ro khi tốc độ thay đổi nhanh chóng ở các nơi khác trên thế giới trong bối cảnh các nền kinh tế chậm lại là cơ hội để đồng yên kiếm lợi nhuận. Thị trường tiếp tục hạ lãi suất bất chấp những phút gần đây của […]

Read More